♦ smileruter no⁴.

05071220120506_3859-892 copy

tredje tema er: sjå ned(på føttene dine)! instruksjonar kan de sjå her. hugs å senda bildene i normalt format, slik at eg kan klippa det til sjølv. send til smileruter@hjartesmil.com før 25.juni. lykke til! og; om de har bloggar, send meg adressa, så får de ein link i innlegget.

hugs óg på å prøva å vera originale, sidan eg vil ha mest mulig forskjellig i den ferdige smileruta. gå ut og finn ei fin setting! send gjerne fleire bilder om de vil.

translation:
the third theme is: look down! instructions are here. remember to send the files in their original format, so i can crop them myself. send it to smileruter@hjartesmil.com before june 25th. good luck! and, if you have blogs, send me the adresses and i’ll link you in the entry. also remember to be original, since i want some variety in the finished project. go outside and find a pretty setting! and you’re free to send multiple pictures if you’d like.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *