my new do.


etter eg la ut desse bildene forrige veke vart de veldig nysjerrige på håret mitt og korleis eg gjer det. for å vera ærlig er denne frisyren eit resultat av at eg kjeda meg og berre tuperte håret som ein gal. eg har alltid hatt lyst til å pulla off ein beehive, men føler meg så naken om eg ikkje har håret ned. så det her er altså ein semi-hive. ein heil masse tupering og hårspray og omtrent fire-fem fliseklemmer og litt bling i luggen. eg brukar ein tuperingskam og ein mjuk børste for å glatta ut etterpå.

my do.
1. sånn ser håret ut når eg har børsta det vanlig ned. start med glatt hår og ingen produkt i. 2. finn ut kor stor lugg du har, alt som er bak luggen børstar du bakover. det skal bli til hive. eg tar luggen i ein strikk så den ikkje blandar seg baki. 3. tuper ein heil masse bak der. start fremst på hovudet og tuper i tynne lag. legg alt håret framover etter du har tupert det. 4. børst det bakover litt halvhjarta.

my do.
1. tuper meir! 2. spray masse i alle lag og børst bakover igjen. 3. ta tak i håret du har tupert fra begge sider og liksom form ein hive. så puttar ein i klemmene så den sit fast. om ein ikkje festar den så sklir den berre ut til å bli ein veldig rar midtskill. 4. tuper på sidene av hiven for å jevna ut teksturen og nivået på håret.

my do.
1. sånn ser det ut fra framme no. 2. og frå sida. ikkje ferdig! 3. tuper luggen. start øverst forsiktig og tuper kraftigare jo lenger ned du kjem. 4. da ser du sånn ut, men fortvil ikkje.

my do.
1. spray masse og børst ned. 2. så snurrar eg luggen så den får liksom ein brett. 3. fest blinget. 4. spray på og glatt litt ut. så er me ferdige! (obs! mitt ferdige resultat er prega av at eg ikkje såg meg i spegelen alls mens eg fiksa fordi eg sat i ro framfor kameraet. metoden funkar og ser meir ut som bildene øverst enn det ferdige resultatet her.)

my do.
mariell ut!

translation:
after i posted the top photos last week you got very curious about my hair and how i do it. to be honest, this do is a result is being bored and back combing my hair like a crazy person. i’ve always wanted to pull off a beehive, but i feel naked when my hair isn’t down. so this is a semi-hive. a whole lot of back combing and hairspray and four or five bobby pins and some bling for my bangs. i use a thin back combing comb and a soft brush so smoothen out the surface after.

1. this is how my hair looks like when i’ve just brushed it normally. start with smooth hair with no product. 2. find out how much hair you want to have in the front, the rest you brush backwards, the part that’s going to be the hive. i put my bangs in an elastic just so it doesn’t get mixed up with the other parts. 3. back comb a whole lot in the back. start on the top of the head and do small sections towards the back. put all the hair forward after you’ve back combed it. 4. brush it backward half-heartedly.

1. back comb more! 2. spray it down a lot and brush it back again. 3. take all the hair you’ve back combed and shape a hive with your hands. then fasten the bobby pins so they sit tightly enough for it not to fall out during the day. 4. back comb the sides of the hive to even out the texture.

1. this is how it looks like from the front now. 2. and from the side. but we’re not done yet. 3. back comb the bangs starting carefully from the top and more vigorously longer down. 4. then you’ll look like this, but don’t worry!

1. use a lot of spray and brush it down. 2. then you spin the front section to sort of fold it. 3. put your bling in there. 4. spray and smoothen everything, then we’re done! (note! my result isn’t as good as usual for the simple reason that i wasn’t looking in the mirror at all while doing it. the method works and looks more like the top pictures than the results here).

mariell out!

Leave a Reply to hjartesmil Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *