♦ smileruter no³.

tredje tema er: flora! instruksjonar kan de sjå her. hugs å senda bildene i normalt format, slik at eg kan klippa det til sjølv. send til hjartesmil (at) gmail.com før 27.mai. hugs at det kan vera kva som helst, så lenge det er planter med hovudrolle i bildet. lykke til! og; om de har bloggar, send meg adressa, så får de ein link i innlegget.

hugs óg på å prøva å vera originale, sidan eg vil ha mest mulig forskjellig i den ferdige smileruta. send gjerne fleire bilder om de vil.

translation:
the third theme is: florals! instructions are here. remember to send the files in their original format, so i can crop them myself. send it to hjartesmil (at) gmail.com before may 27th. remember, it can be whatever you like, as long as florals play a large part in the picture. good luck! and, if you have blogs, send me the adresses and i’ll link you in the entry. also remember to be original, since i want some variety in the finished project.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *