♦ smileruter no².

andre tema er: gull! instruksjonar kan de sjå her. hugs å senda bildene i normalt format, slik at eg kan klippa det til sjølv. send til hjartesmil (at) gmail.com før 5.mai. hugs at det kan vera kva som helst, så lenge det er ein gullfarge med hovudrolle i bildet. lykke til! og; om de har bloggar, send meg adressa, så får de ein link i innlegget.

translation:
the second theme is: gold. instructions here. remember to send the files in their original format, so i can crop them myself. send it to hjartesmil (at) gmail.com before the 5th of may. remember, it can be whatever you like, as long as the gold plays a large part in the picture. good luck! and, if you have blogs, send me the adresses and i’ll link you in the entry.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *