♦ smileruter. ♥

smileruter copy
kjelder 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5

i dag startar eit nytt prosjekt her på bloggen. eg har jo gjort mange prosjekt så langt, og det er så gøy når de er så engasjerte og eg får blitt kjent med dykk kvar og ein. så, ein stad over havet mellom london og oslo vart ein ny idé klekka ut mellom meg og jostein. eit prosjekt der eg velger eit tema, så sender de inn bilder og eg lagar dei om til mosaikkar, sånn som over her. dette skal berre vera gøy og fint og ikkje så himla mykje arbeid for dykk!

sånn kjem det til å fungera: eg seier ifrå om eit tema og mitt eige forslag til korleis bildet kan sjå ut. etter det har de ei frist til å ta bildet og senda det til meg. eg set dei så saman i ruter og legg dei ut på bloggen. det får ikkje lov til å vera for redigert, men de kan ta bildet med kva som helst. mobil, speilrefleks, eingangskamera. det viktigaste å tenka på er at det er god plass i bildet, sånn at det går an for meg å klippa det til. når fristen er ute, lagar eg ein mosaikk som eg legg ut på bloggen.

når de sender bildene til meg, får eg lov til å bruka dei til dette prosjektet, på blogg og eventuelt på trykk, og i presseoppslag. eg får ikkje lov til å bruka bildene aleine, berre i mosaikken saman med dei andre rutene. dei av dykk som har bloggar vil bli linka i innlegga der bildene dykkar er med. prosjektet er ikkje-forpliktande, og ein kan vera med på kva tema eller månad ein vil utan å måtta vera med neste månad.

translation:
today i’m starting a new project here on hjartesmil. i’ve done several projects in the past, and it’s always a blast to see how dedicated you are and to get to know each one of you as individuals! so, somewhere far above the ocean between london and oslo, jostein and i came up with this idea; a project where i choose a theme, you submit pictures, and i arrange them in a mosaic, like the one above. this is just going to be a lot of fun and not too much work for you!

it’s going to work like this: i’ll let you know the theme and my own suggestion to what the picture could look like. afterwards, you’ll have a date to make a picture by and send it to me, before i arrange the mosaic and put it on the blog. it shouldn’t be too edited, but can be shot with whatever device you like; phone, dslr, disposable camera – anything. the most important part is that there’s plenty of air in them, so that i can crop them. i’ll arrange the mosaic and put it up on the blog.

when you send me pictures, i’m allowed to use it in this project, on the blog and on paper, as well as in press releases. i am not allowed to use the pictures alone, only in the mosaic with the other pictures. those of you who have blogs will be linked in the entries where you’re pictures are featured. the project has an open door and you can join whenever you like, without having to contribute again afterwards.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *