in an aeroplane above the archipelago now i see where you grew up.

~~~midsummer
no er våren her, alle saman. vent, la meg prøva igjen. no er våren her!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! og våren fortener si eiga speleliste, full av håp og kjærleik og smil. den passar til å jobba fra senga, sitta i parken sjølv om det egentlig er litt for kaldt, ha piknik i stova og ta-med-thai.

don’t fall in love if you don’t want a gunfight.translation:
this is my playlist for spring. because it’s here!!!!!!!!!!!!!!!!! it’s for working from bed, being in the park even though it’s really too cold and picnics inside. don’t fall in love if you don’t want a gunfight.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *