asparagus for dinner again. i hate asparagus. does this mean i’ll never grow up?

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

twin peaks.

sidan eg og jostein flytta til london har me sett twin peaks kvar dag. og elska det fra første sekund. eg hugsar krystallklart frå eg var kanskje tolv, at pappa snakka om twin peaks og om ei heilt crazy dame som gikk rundt med ein stokk i armane og fortalte til vennene mine med glød i augene om denne sinnsjuke serien med dama med stokken. og no har eg endelig sett alt. smutt og smule, kvart eit sekund og herregud. så. fint. og bra. og inspirerande. elskar estetikken, elskar karakterane. får lyst til å hoppa på eit fly til amerika og eta cherry pie på RR. min favorittkarakter er audrey horne. og lucy moran. og dale cooper, obviously. vil ha garderoben til nadine og håret til audrey. komplett pakke. sjå twin peaks. det er rart og merkelig og fantastisk og ein blir berre så trist når det er over men óg litt glad for at ein endelig forstår kva folk har snakka om i alle desse åra.

 

ps: no er me litt i eit tomrom når det kjem til tv-seriar, har de nokon fine forslag? får gjerne vera fra nittitalet, treng egentlig meir blomstertapet og permanent.


j and i have been watching twin peaks since we came to london. a little bit every day. loved it from the first second. i remember very clearly from the age of maybe 12 that my father talked about twin peaks and about this crazy lady walking around with a log in her hands. and i told all my friends about this weird tv-show with passion, although i’d never seen it myself. now i’ve seen it all, every little second. and i love it oh, so much. it’s so inspiring. i love the aesthetic, i love the characters. makes me want to go to america right this instant and eat cherry pie at the RR. my favorites are audrey horne and lucy moran. and dale cooper, ofc. i want nadine’s wardrobe and audrey’s hair. the complete package. watch twin peaks! it’s weird and odd and amazing and it makes you so sad when it’s over but also relieved that you finally understand what people have been talking about for all these years.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *