sånt som gir klumpar i magen og i halsen.

når ein tenkjer at det er fantastisk med tre øl for hundre kroner på ryes heilt til ein ser ein einsam gamal mann i hjørnet med tre glas på bordet og tankane ein heilt annan stad.

når folk ein er glad i alltid ser annleis ut ansiktet så lenge eit kamera er i nærleiken og at dei aldri ser ut som seg sjølve på bilder.

å vera i dyrehagar når ein skjønnar at dyra ikkje har det noko bra, store primatar som heng med føtene utanfor gitteret og fuglar som ikkje får flyga nokon plass.

når ein sit i sjukehuskafeteriar og det sit mange fleire enn det er plass til rundt eit bord og ein veit at dei berre ventar på noko som dei ikkje kan stoppa.

når dei voksne røyker og ungane som ikkje er store nok til å prata enda får all røyken i ansiktet men det er det ingen som merkar for dei voksne snakkar og det er viktigare.

gamle damer som pratar med alle på putikken og ler og smiler og ein får berre så vondt for ein ser det i augene at ho er så himla einsam.

gamle menn som går langs e6 og ikkje veit kvar dei skal eller kvar dei kom fra.

når ting som er viktig skjer på ein spesiell dag og alle venner i heile verda gløymer det og ingen sender melding og spør.

når folk ein ikkje kjenner gret på gata eller i heisen eller på trikken og ein har lyst til å berre legga hånda oppå hånda deira men ein veit at ein ikkje kan.

når mødre er sinte på putikken fordi ungane gret eller vil ha berre éin skumsopp til, da får ein lyst til å plukka dei små med seg for å gå på leikeplass og eta sand.


things that make my heart break: old men walking by the road not knowing where they came from or where to go, when friends forget to ask about important things, tables with too many chairs in hospital cafés with people just waiting for bad news, people who don’t care about children in their cigarette smoke, people who always look the same in pictures but don’t look like themselves at all.

Leave a Reply to Mathilde Nicoline Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *