fordi.

raindrops on roses and whiskers on kittens
fordi han, når eg har ein fantastisk dårlig dag berre fordi eg ikkje er i paris og prøver å sova heile dagen, ikkje blir irritert men heller stryk meg i håret med jamne mellomrom og sjekkar at eg har alt eg treng. fordi han ikkje ler av meg når eg spør 1881 på sms om dei har forslag til kva ein kan gjera om ein nesten ikkje får pusta i oslo. fordi han går ut for å kjøpa bollar og krem klokka halv elleve om kvelden. fordi han smiler når eg snakkar til han til og med når han søv. fordi han alltid alltid vil vita meir.


my boyfriend is the best person i can think of.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *