om det varme i magen når han låser døra

eg har ei lang historie med å føla meg utrygg. i huset der familien min budde før sneik eg meg ned trappa mange gonger for natta for å sjekka at døra var låst, at alle vindauga var lukka, at lillesøster var der. på barneskulen såg eg rundt kvart hjørne for å unngå dei som ikkje ville meg godt. før eg flytta frå det nye huset var eg redd fordi det ikkje var altfor vanskeleg å setta ein stige opp mot vindauget mitt for å klatra inn(for det hadde eg nemlig gjort sjølv mange gongar). på vidaregåande levde eg i konstant usikkerhet på grunn av ein husvert med fullstendig mangel på respekt for privatlivets fred. men her i tolvte etasje fins det få bedre følelsar enn det varme i magen når eg høyrer i halvsøvne at han låser døra når han går, berre så eg skal vera trygg når eg søv ein time til.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *