i sånne augneblink der ein innser kor rett det er.

når han pussar tennene mine fordi eg er for trøytt til å gjera det sjølv. når han setter skoa våre annakvar i gangen. kvar gong eg får ligga innerst berre fordi eg spør. kvar gong han er vaken i fem minutt ekstra berre for å forsikra meg om at det ikkje er nokon som kjem til å rappellera frå taket og inn i leiligheten mens me søv. når han droppar å reisa på konsert fordi eg har ein fantastisk dårlig dag. når han ikkje spør, men berre stryker meg i nakken akkurat sånn. når han ikkje tykkjer eg er teit som vil ha bart, men heller teiknar ein på seg sjølv óg. når me kan sitta ein plass og berre snakka snakka snakka fordi me er bestevenner. når han elskar babydinosaurlydar.

(to die by your side is such a heavenly way to die)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *