appell.

eg vil berre oppfordra absolutt alle i heile noregs land som er gamle nok til å stemma stemma stemma anten i morgon eller på måndag. for den som ikkje stemmer den vil ikkje eg snakka med i alle fall(uansett kva unnskyldning du har, uansett kor hard du trur du er med prinsippa dine: eg orkar ikkje høyre på nokon som ikkje brukar stemmeretten sin). eller kva? eg vil ikkje snakka så mykje om politikk eller prakka på nokon mine synspunkt eller verdiar som andre bloggarar gjer, eg vil berre seie ein enkelt ting: tenk på barna dine og barnebarna dine og dei som skal arva verda etter oss.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *