bro bro brille

Bro, bro, brille
klokken ringer elleve.
Keiseren står på sitt høyeste slott
ser ut over vann,
ser ut over land.
Fare, fare krigsmann
døden skal du lide,
den som kommer aller sist,
skal i den sorte gryte.


2616634862c046b559aao

vil du ha kanelbollar

2412364128f01d8da920o

eller cupcakes?


translation: do you want cinnamon swirls or cupcakes?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *