Göteborg: regn og ei avreise

Göteborg

På vår siste dag i Gøteborg hølja det ned med regn. Me vart sittande på hotellet lenge, lenge, spelte kort medan Saga sov i vogna. Jostein fekk desse korta av meg til bryllaupsdagen i fjor, dei er så vakre. Det letta litt, så då halvsprang me over til botanisk hage der me søkte tilflukt i palmehuset. Me fulgte så elva til Haga der me vimsa rundt, åt ein maaaaasse dumplings hos Beijing8, også reiste me frå Gøteborg, og nordover, mot Sunne og bryllaup.
On our last day in Gothenburg it was raining cats and dogs. We stayed in the hotel for a long time, playing cards while Saga slept in her pram. I gave Jostein these cards for our anniversary last year, they’re so beautiful. It stopped raining just long enough for us to run over to the botanical gardens and into the palm house. We then followed the river to Haga, where we mostly just sauntered. We had a lot of dumplings at Beijing8 and then we left Gothenburg, driving north, towards Sunne and a wedding.

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Göteborg: taco og primørar

Göteborg

På laurdag i Gøteborg vandra me rundt i Haga, såg på klede og drakk kaffi og slappa av. Me gjekk heilt ned til Byggfabriken for å kjøpa nye krokar til gangen (som eg hang opp i går og var så sint på ein drill, men det vart fint!). Frøy kom, og me åt tacos på Taco & Tequila – tipstips, det var veldig godt. På ettermiddagen åt me tidlig middag på Atelier (på Pigalle), Saga hadde på seg ny kjole og åt kaviar og poteter, ei skikkeleg dame på restaurant. På kvelden sat me i hotellbaren og drakk øl og snakka om kjærleik, ein blir så snakkesalig av hotellivet.
On saturday in Gothenburg we walked around Haga, looked at clothes, drank coffee and relaxed. We walked all the way down to Byggfabriken to get hooks for the hallway (I put them up yesterday and was very angry at the drill but it looks great!). Frøy arrived in Gothenburg, we had tacos at Taco & Tequila – tip! It was delicious. In the afternoon, we had an early dinner at Atelier, Saga wore a new dress and had caviar ad potatoes, such a lady. In the evening we sat in the hotel bar, drinking beer talking about love. Hotel life makes you talk about things.

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Joanie Clothing

Nokon spurte for litt sidan om eg kunne dela meir av kvar eg kjøper klede, så eg startar med å dele Joanie. Dei har veldig mykje fine greier, alt i storleikar frå 8 til 22. Myyyyykje av det er way for søtt for meg, men nokre ting passar perfekt inn i garderoben min. Det stripete skjørtet under her har eg nettopp bestilt, sjekkar postkassa kvar dag.
Someone asked me a while back if I could share more of where I get my clothes, so I’ll start by sharing Joanie. They have a lot of nice things in sizes 8-22, a lot of it is way too cute for me but some things fit perfectly into my wardrobe. I just bought the stripey skirt under here, checking my mailbox every day.

Göteborg: Hotell Eggers og ein ny garderobe

Göteborg

Dag to i Gøteborg starta med ein heilt sjuk frukost, altså den beste og vakraste hotellfrukosten eg nokon gong har sett. Alt var av så høg kvalitet, kvar minste lille gaffel var vakker og på rett plass. Saga smakte rips for første gong i livet og vart heilt besatt. “Bær” er jo eit av orda ho seier mest i løpet av ein dag, berre i håp om at det finst eit bær ho kan få. Me klarte å gløyma, for ei lita stund, at eg ikkje hadde klede, og tok Gøteborgshoppingen med storm. Saga fekk ein masse nye klede, blant anna. Eg blir så trigger happy når eg er trist, så det var ein heil del kjøp, men fantastiske ting som eg er så glad for at eg no har i mitt hus. Me åt pizzalunsj på Da Matteo med gigantiske islatte til begge to, Saga vakna så ho fekk óg eta og likte Jostein sin best med geitost. Eg kjem til å bli så forvirra om ho blir uinteressert i mat som vaksen.

Så skifta me hotell, til hotell Eggers som to be honest var ein skuffelse. Dei har jo hatt så mange bloggarar på besøk og det ser alltid heilt fantastisk eventyrlig ut men dei får vel kanskje dei finaste romma. Og etter ein tørr halloumiburger til middag lengta eg SÅ tilbake til Pigalle (som tross alt ikkje var så mykje dyrare). Så der og da, i hotellrestauranten, bestilte eg middag på Pigalle neste kveld. Livet er for kort, ei helg er for kort, for halvgod mat. Føles kaaanskje litt kjipt å skriva det, men hey. Sånn er det virkelige livet.

Day two in Gothenburg started with an insane breakfast, the most delicious and beautiful hotel breakfast I’ve ever seen. Everything was such high quality, every single little fork was beautiful and in its place. Saga had red currants for the first time and was obsessed. “Bær”, meaning berries, is one of her most frequently used words, just hoping there will be one for her to eat. We forgot, for a little while, that I didn’t had any clothes, and we took Gothenburg shopping by storm. Saga got a lot of new clothes. I get so trigger happy when I’m sad, so there were a few purchases, but amazing things I’m so happy I now have in my house. We had pizza at Da Matteo for lunch with giant iced lattes. Saga woke up to have some too, she preferred Jostein’s with goat cheese. I’m going to be so confused if she grows up to be uninterested in food.

Then we changed hotels, to Hotel Eggers which was a disappointment if I’m honest. They’ve had all the bloggers there and it always looks amazing, but I guess they get the best rooms. And after a dry halloumi burger dinner I looooonged back to Hotel Pigalle (which really wasn’t that much more expensive). So there and then, in the hotel restaurant, I booked us a dinner at Pigalle for the next night. Life is too short, a weekend is too short, for half decent food. It feels a little blah writing that, but hey. That’s real life.

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

Göteborg: Hotell Pigalle og innbrotstjuvar

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg

På torsdag køyrte me frå Oslo til Gøteborg, ei sånn fantastisk fri kjensle å køyra på motorvegen med ein sovande unge baki baksetet og dela store idear til nye bedrifter. Har typ aldri mitt liv før vore så inspirert som eg er akkurat no, eg trong å føla meg så trygg som eg gjer no før hjerna kunne våga å tenka desse tankane, er så glad for det. Me kom fram til Gøteborg etter ein snue innom søte Drøbak for lunsj (etter tips på bloggen!) og sjekka inn på Hotell Pigalle som var hotel dreams come true, seriøst. Skulle ønska me hadde sove alle nettene der. Me slappa av på rommet mest, fant minibaren og mata Saga kveldsmaten sin. Ho sovna søtt bak tunge gardiner, og me fann vegen til hotellrestauranten der eg hadde ein av mine beste restaurantopplevingar i livet. Så god mat. Til dessert hadde eg kvit sjokoladekrem med hylleblomstconsommé, liksom. Hallo! Mmmm.

Då me var ferdige å eta, og Jostein gjekk til bilen for å henta resten av bagasjen, fant han den ikkje der. Og resten av kvelden gjekk med til telefonar til forsikringsselskapet og det svenske politiet. Og nokre tårer over kjolar og kamera, såklart. Kjip måte å starta ferien på, men føler meg likevel så heldig som slapp å vera der då dei slo til, som var, og er, trygg.

On thursday we drive from Oslo to Gothenburg, such a free feeling going on the motorway with a sleeping baby in the back, sharing grand new ideas for businesses. I’ve never in my life felt so inspired as I do now, I needed to feel this safe before my brain dared think these thoughts, I’m really happy. We arrived in Gothenburg after a stop in Drøbak and checked in at the Hotell Pigalle, hotel dreams come true. Big time. I wish we’d spent all our nights there. We relaxed in our room, found the minibar and fed Saga her supper. She fell asleep behind heavy curtains and we found our way to the hotel restaurant where I had one of my best restaurant meals ever. So good. For dessert I had a white chocolate cream with elderflower consommé. Hello! Nom.

When our meal was over, Jostein went to the car to pick up the last bags. But they were not there. And the rest of the evening was spent calling the insurance people and the swedish police. Some tears were shed over dresses and my camera, of course. A not-so-good way to start off a holiday, but I still feel lucky I wasn’t there when they struck, that I was, and am, safe.

Saga Ingebjørg

Untitled

På torsdag fylte Saga eitt år! Så himla fint, at denne vesle eksplosjonen av personlighet, er eitt år før me eingong rakk å blunka. Frå denne vesle bylten som var berre nokre dagar gamal (framleis med sjukehusmerket på foten, muuuuu) til ein superenergisk og så GLAD eittåring som går rundt her og klappar av alt til alle og slenger slengkyss og geipar (masse!) og hjelper til med å kle av seg og går mot pianoet og seier “bæ bæ” når ho vil at Jostein skal spela og synga for ho og som peikar på nasen når eg spør kvar den er. Som legg hovudet tett inntil når ho er trøytt og som smiler så enormt stort når ho kjem inn i senga til meg om morgonen. Eg er så stolt at eg kanskje kjem til å sprekka.
On thursday, Saga was one year old! So amazing, that this little explosion of personality, is one year old before we even blinked. From this little thing, just a few days old, still with her hospital band, to a super energetic and so HAPPY one year old who walks around clapping of everything to everyone, sending kisses and pulling her tongue (lots!) and helps us undress her and walks to the piano saying “bah bah” when she wants Jostein to play and sing for her and who points at her nose when I ask where it is. Who lays her head close to me when she’s tired and smiles SO BIG when she comes into bed with me in the morning. I’m so proud I just might burst.

UntitledUntitledJulyUntitledJulyUntitledFridayXBirth storyThis weekSmall thingsIt's the small thingsSmall thingsParisSøndagOslo

Sogn: Fjærland

Fjærland

På veg mot Stadt reiste me innom i Fjærland for å pausa, eta og kjøpa bøker såklart. Knut og Fredrik var med óg, på veg mot Førde.
On our way to Stadt we went to Fjærland to take a break, eat and buy books of course. Knut and Fredrik were there too, on their way to Førde.

Fjærland

Denne kjekkasen låg under eit tre på Fjærland Fjordstue.
This handsome one was under a tree at Fjærland Fjordstue.

FjærlandFjærlandFjærland

Knut + Saga.
Knut + Saga.

FjærlandFjærland

Maten var så god! Tipstips til folk som skal forbi Fjærland i sommar.
The food was really good!

FjærlandFjærland

Får nesten vondt i magen av desse bildene, føler at desse bildene ER barndommen hennar og det er så freaky at det er vårt ansvar, liksom.
They almost make my stomach jump, these photos, because these photos ARE her childhood and it’s so freaky that that’s our responsibility.

FjærlandFjærlandFjærland Fjærland

Den beste pausen. Med kinasjakk, fin utsikt, høner under ei trapp og såpebobler.
The best little break. With chinese checkers, nice views, hens under a staircase and soap bubbles.

Fjærland