2017, highs and lows

+

Fredag

Då 2016 vart 2017 hadde me ingen aning om kva som skulle skje. Å opna butikken har vore den mest oppbyggande prosessen eg har gjort i bedriftsverda og eg går inn i 2018 med tonnevis av sjølvtillit på grunn av det. 2018/2019 blir eigne punkt i mi historie som businesswoman.

Å reisa med Saga

I 2017 besøkte me Paris, Gøteborg, London og København med Saga, fantastiske og utfordrande reiser på kvart sine vis. Blir så glad når Jostein og eg dealar med overtrøytt unge på fly utan å mista tolmodet med kvarandre.

Venner/suksess

Å sjå Fredrik komma inn på master på KHIO (utan bachelor, må jo sei det!!), å sjå Frøy synga i operaen i København, å få følga Mariell si reise mot sitt businesswoman empire. Har gjort meg så latterleg stolt i 2017.

Kreativitet

2017 gav meg ein dytt eg enda lever hardt i. Eg har gjort ein god el produktutvikling og i 2018 vil Fredag endeleg få bli det det er: eit konseptstudio. Me vil komma til å gi ut vår første bok, så skummelt å skriva det men det føles bra å berre senda det ut i universet óg!

Økonomi

Det er eit rart punkt å gjera, kanskje, sidan me absolutt ikkje lir nokon nød her i huset, men 2017 var annleis for meg økonomisk. Eg er vant til å vera den som tjenar mest i familien, og 2017 vart ikkje eit sånt år. 2017 var året då eg hoppa i noko utan sikkerhetsnett og lot Jostein bæra oss. Det kom alltid til å vera belastande å starta noko nytt, men eg var ikkje heilt klar for at det skulle følast rart i identiteten min å ikkje tjena så mykje som eg hadde håpt.

Tjuveriet i Gøteborg

På ferie i Gøteborg i sommar vart me frastole ein koffert med alle kleda mine, Hasselblad-kameraet mitt, ei bok eg var midt inne i. Framleis aksepterer eg det ikkje, eg saknar kleda mine heile tida. Men heldigvis har eg fått meg eit nytt Hasselblad.

Brudepar

Eg var for rask på avtrekkaren då eg booka bryllaup for 2017. Brukar jo å ta meg tid, bli litt kjent med folk før eg seier ja. Men eg var så altfor ivrig etter at sommaren 2016-sesongen forsvant i barneføding og amming. Resultatet var heile to brudepar eg aldri skulle ha takka ja til, og det føles så trist. Det blir ein klokare meg som bookar for 2019.

Psyken

Sååååå mykje angst i 2017. Det toppa seg rundt jobbingen min, å reisa ifrå Saga for å jobba, å ikkje få legga ho om kvelden. Det var ein heilt ny type gråt. Og graviditeten har vore vanskeleg å prosessera, blant all den andre turbulensen som har hagla rundt meg. Men 2018 blir enklare, det ser eg allereie no.

+

Fredag

When 2016 became 2017 we had no idea what was going to happen. Opening our shop has been the most rewarding process I’ve ever done in business, and I’m going into 2018 with so much confidence because of it. 2018/2019 will be their very own chapters in my businesswoman history.

Travelling with Saga

In 2017 we visited Paris, Gothenburg, London and Copenhagen with Saga, amazing and challenging journeys in each their own ways. It makes me so proud when Jostein and I deal with a too tired kid on a plane without losing patience with eachother.

Friends/success

Seeing Fredrik get accepted to the masters program at KHIO (the arts college in Oslo) without a bachelor degree, seeing Frøy sing at the opera in Copenhagen, following Mariell’s journey towards her businesswoman empire. I have been tremendously proud in 2017.

Creativity

2017 gave me such a boost that I’m still thriving from. I’ve done some product development in 2017, and in 2018 Fredag will finally get to be what it always should: a concept studio. We are going to be publishing our first book, which feels so scary to write but also nice to send into the universe.

Finances

It’s a weird point to make since we’re in no way suffering in this house, but 2017 was different for me financially. I’m used to being the breadwinner, and 2017 was not like that at all. 2017 was the year I jumped into a new business and let Jostein carry us. It was always going to be challenging starting something new, but I wasn’t expecting it to shake up my identity as much.

Getting robbed

On our trip to Gothenburg last summer our car got robbed. All my clothes, my Hasselblad camera, a book I was in the middle of reading. I’m still not OK with it, I miss my clothes all the time. But I did get myself a new camera.

Weddings

I was too quick to book weddings for 2017. I like to take my time, get to know people a little before I say yes. But I was far too eager to get back on the horse since 2016 kind of vanished into birthing and breastfeeding. The result was two couples I should never have said yes to, which feels so sad. Future me is going to be much wiser when booking for 2019.

The mind

So much anxiety in 2017. It mostly revolved around work, leaving Saga to go work, not getting to put her to bed at night. That was a new kind of crying for me. And this pregnancy has been really hard to cope with, amongst all the other turbulence happening around me lately. But 2018 is going to be better, I can see that already.

ON SCREEN

Vinter er høgsesong for oss når det kjem til TV-sjåing, og her er seks som me har sett nylig. Kom veldig gjerne med tips i kommentarfeltet, eg har veldig lyst på eit nytt kostymedrama å sjå!

Winter is our TV watching season! Here are 6 shows we’ve been watching lately. Please give me recommendations, I really want a new period drama to watch!

The Crown

Sesong to av The Crown var alt eg ønska det skulle vera. Meir drama, meir babies, meir Margaret, meir klede, meir sex og meir intriger. Og no gler eg meg sjukt mykje til neste sesong, castet blir jo fantastisk!

The Crown

Season two of The Crown was everything I wanted it to be. More drama, more babies, more Margaret, more clothes, more sex, more intrigue. And now I’m very excited about next season, the cast is just amazing!

Brooklyn Nine-Nine

Me er på typ tredje gjennomsjåing av Brooklyn Nine-Nine no. Som om eg hadde dårlig samvittighet for kor uinteressert eg var i programmet før eg gav det ein ordentlig sjangse (nøyaktig det samme skjedde med Parks and Recreation). Elskar å ha ein lett serie som eg har sett før rullande på, liksom. Ingen konsentrasjon, den trygge kjensla. Også er det verkeleg sjukt morsomt.

Brooklyn Nine-Nine

We’re on our third rewatch of Brooklyn Nine-Nine now. As if I felt bad about how not interested I was in it before giving it a real shot (which is exactly what happened with Parks and Recreation). I love having a light show rolling in the background. No concentration needed, that safe vibe. And it really is so funny.

Feud

Ein sånn serie Jostein og eg har spart lenge, lenge, fordi me visste me kom til å lika den. Er det berre me som gjer det? Liksom passar på at me har sånne gullklumpar liggande på lunk? Uansett. Denne var SÅ bra. Typ sånn at når ein episode er over så seier ein det, “shit så bra”, liksom. Også såg me på klokka for å sjå om me hadde tid til éi til.

Feud

One of those shows that Jostein and I save up, because we know we’ll like it. Is it just us? Like, making sure we have these treats lined up for the future? Anyways. This was SO good. Like, when an episode is over you say out loud “shit it’s so good”. And then you look at the time to see if there is time for another one.

Sex and the city

Når me, etter éi Feud-episode, innsåg at me ikkje hadde tid til fleire, så var det akkurat tid til éi episode med denne godsaken. Eg føler at det er eit sunnhetstegn kor mykje meir som irriterer meg i SATC enn då eg såg den for første gong for ti år sidan. Til dømes såg me episodane med jazzbassisten Ray forrige veke og den er såååååååå pinlig, verkeleg så ein vil spola framover. Jostein vil alltid spola forbi alt med Aidan. Og ps, kor bra er Woke Charlotte på instagram?

Sex and the city

When we, after an episode of Feud, realize there is no time for another, but juuust about enough time for one episode of this treat. I feel like it’s a good thing how many more things that bug me about SATC now than when I first watched it ten years ago. We watched the episodes with the jazz bass player, Ray, last week and it is sooooooo embarassing, so much so I want to fast forward past it. Jostein wants to fast forward past everything with Aidan. PS how good is Woke Charlotte?

Broen

Me ser på sesong fire av Broen no, éi episode av gangen. Er ikkje vant til å sjå TV på denne måten, lurer på om me skal la vera å sjå også heller sjå to-tre i slengen. Eg veit ikkje heilt kva eg syns om denne sesongen? Føler det er så mykje issues som skal ryddast opp i, det er jo siste sesong. Nokon andre som ser?

The Bridge

We’re on season four of The Bridge, the last season that is currently running. I feel a little stressed out about how much they have to wrap up before the series finale, but I’m enjoying it nonetheless.

Little Women

Me har sett ei og ei halv episode av tre, av den nye BBC-produksjonen av Little Women. Ein liten del av meg kjempar imot, for eg veit kor sjukt trist det kjem til å bli. Men for ein vakker produksjon, eg er heilt besatt av den. Om du vil sjå, ligg dei ute på NRK Nett-tv i 10 dagar til!

Little Women

We’ve watched half of the new BBC adaptation of Little Women. A small part of me is resisting it, because I know how sad it is going to get. But the production is so beautiful, I’m obsessed with it.

Takksam

Dei siste månadane har jo vore litt tøffe, og eg høyrer meg sjølv sei heile tiden at eg har vondt ein plass, at eg er trøytt. Så no tenkte eg å reboota hjerna mi litt. Her er ei liste over ti ting eg er takksam for akkurat no:

– At eg har ein mann som lar meg sova ekstra på morgonen sjølv om han er supertravel. For ingen av oss har tid til at eg er utslitt.

– Ansiktsmasker som umiddelbart gjer at eg føler meg bra.

– At sola er her igjen om eit par veker.

– At butikken er stengd nokre dagar til, så eg kan konsentrera meg om andre ting som å sortera babyklede og vatna blomster.

– Saga som er ein draum å legga om kveldane, ho lengtar mot den flaska med mjølk og Jostein sine fine songar.

– At dei no har halloumi fast på Meny i Sogndal, og at halloumiburgeren derfor kan leva heile året heime hjå oss.

– At den eine Pilea-planta mi har så mange babyar, eg gler meg til å putta dei i eigne små potter snart.

– Om ein ser ei viss mengde krim i løpet av eit år så gløymer ein kven som er mordaren og kan sjå alt på nytt igjen!

– At Jostein og eg stikk til London åleine (!!) for to overnattingar i februar. Skal eta hotellfrukost og sova lenge om morgonen, og ingen skal sitta på hovudet mitt og det kjem nok til å enda med at eg vil facetima med Saga typ fem gonger om dagen. Men det skal bli himla godt, skal gå i bokhandel og på museum og på kino og treffa alle venner.

– Fastelavnsbollar.

The past few months have been a little rough on me, and I am constantly hearing myself saying something hurts, or I’m tired. So I thought I’d reboot my brain a little bit. Here’s a list of things I’m grateful for right now:

– My husband who lets me sleep more in the morning even though he has so much going on. Because neither of us have time for me to be exhausted.

– Face masks that immediately make me feel good.

– The sun will be back in just a few weeks.

– The shop is closed for another few days so I can focus on other things like sorting baby clothes and watering plants.

– Saga who is such a dream to put to bed in the evenings, she longs for that bottle of milk and Jostein singing to her.

– That they now have halloumi all year round in a local food shop, and the halloumi burger now transcends summer.

– One of my Pilea plants has grown a lot of babies, I can’t wait to put them into individual pots soon.

– If you watch enough crime shows during the year, you forget who the murderer is and can watch everything all over again!

– That Jostein and I are going to London alone (!!) for two nights in february.  We’re going to sleep in and eat hotel breakfasts, and noone is going to sit on my head and it’s going to end up with me wanting to facetime Saga five times a day. But it’s going to be great too, going to bookshops and museums and to the movies and see all our friends.

– Semmel buns.

Hei, Fredag!

Hei på fredagskvelden! Her er eg! Denne fredagskvelden føler eg meg litt forvirra, som ein gjer når arbeidslivet ikkje har heilt starta igjen etter nyttår. Jostein sit i stova og jobbar med musikk til forestillingen på DNS, og eg varmar føtene på ovnen og summar meg litt etter dagen.

Me har erklært unntakstilstand i huset no, og gitt oss sjølve lov til å jobba om kvelden. Jostein driv med forestillingen til DNS (meir info her, om nokon er interesserte!), å omsetta La Boheme for Opera Nordfjord pluss ein masse administrativt i eit stort nytt prosjekt som både eg og han er involverte i.

I dag var me på rutineultralyd på sjukehuset i Førde. Det tar to og ein halv time å køyra dit og eg hadde angst av typen som tek over alle cellene i kroppen og gjer at det prikkar og verker overalt, i to og ein halv time. Både før og etter var eg heilt utslitt, måtte tvinga meg sjølv til å halda meg vaken i bilen. Men alt såg bra ut med den vesle der inne, så himla aktiv. Klødde seg til og med i hovudet så me såg det. Eg gjekk frå sjukehuset og følte meg så glad, og så takksam for den gleden som eg ikkje visste at skulle komma.

Kom heim til ei svigermor som hadde vore med Saga heile dagen, og i tillegg vaska alt skittentøyet vårt og laga ein diger pølsegrateng til middag. Ein kan jo villa grina av mindre, det er så fint. Så små ting som er så himla store. Føler meg så trygg her i vårt vesle hus, på vår vesle gard. Neste veke kjem den nye senga vår óg, og da får eg lyst til å mala soverommet såklart. Tenkjer meg ein pistasjfarge på veggane, og nye lamper til over senga. Flaks for meg at dynene våre er frå England og er 200x200cm, så det ikkje finst noko sengeklede å få kjøpt her i landet. For da ville eg ha vore sååååå blakk.

Medan Saga har sove i veka som var har eg ikkje brukt macen min så mykje, men eg har skrive blogginnlegg i notatboka mi! Blant anna om TV som Jostein og eg har sett på i det siste, og om det beste og verste i 2017, som eg har tenkt å transkribere. Føler meg meir modig når eg skriv med penn og papir, så me får sjå om eg vågar å publisere det!

I helga må me flytta ut jula (trist!) og gjera herlege heimlege ting. Vil gjerne baka noko, vil gjerne planlegga litt for kjøkkenhagen 2018 (og finna ut kor ambisiøs ein kan vera med termin i juni).

No skal eg brygga meg ei kanne med te, eg tenkte Casablanca frå Mariage Freres, det er favoritten akkurat no.

Hellooo friday night! I’m here! On this friday evening I’m feeling a little confused, which I guess is normal when work life hasn’t really started since new year’s. Jostein is working on music right now, for the children’s theatre show in Bergen and I am warming my feet on the oven and gathering my thoughts after today.

We’ve declared a state of emergency right now, and allowing ourselves to work in the evenings. Jostein is doing the children’s theatre, translating La Boheme for an opera house and a lot of admin stuff for a big project we are both a part of.

Today we had our routine ultrasound scan at the hospital. It takes two and a half hours to drive there and my body was filled with anxiety of the kind that makes every single cell in your body ache and tingle, for two and a half hours. Both before and after I have been completely exhausted, I had to force my eyes open on the drive. But everything was fine with the little one in utero, a lot of bouncing around in there. It even scratched its head while we were watching. I left the hospital feeling so happy and so grateful for this joy I was hoping would arrive.

We arrived home to my mother in law who had spent the entire day with Saga and on top of that, done all our laundry and made a big dish of pasta gratin for dinner. I’m lost for words, it’s so nice. Those small things that are so, so huge. I feel so safe here in our little house, on our little farm. Next week our new bed is arriving too, which of course makes me want to paint the bedroom. I’m picturing a pistacchio shade for the walls and new lamps above the bed. Lucky for me our duvets are fro England and 2x2m, and there is no bedding to get in Norway for them. Because I would be soooo broke.

While Saga napped this past week I haven’t used my mac so much, but I’ve written down full blog posts in my note book! About TV that Jostein and I are watching right now, the best and worst about 2017 that I’m going to transcribe them. I do feel more brave when I use a pen and paper, so we’ll see if I dare hit “Publish”!

This weekend we’ll have to pack up christmas (sad!) and do homely things. I would love to bake something, and plan for our garden 2018 (find out just how ambitious I want to be when I’m due in june).

I’m going to make myself a pot of tea now, Casablanca from Mariage Freres is my favorite right now.

Saved

God dag! I dag landa me i Bergen! Her skal me vera ei veke. Jostein skriv musikken for eit barneteater, Den Lille Store Reisen, som har premiere på DNS seinare i januar. Alle i Bergen med born mellom 1-4 år må gå! Mange forestillingar! Så, Jostein skal jobba og eg og Saga skal vera ladies who lunch. Eg er så himla forkjøla, har stålull i halsen, men er bestemt på å ikkje la det holda meg tilbake. I dag har Saga og eg delt ein brownie frå Blom, shoppa på Sprell og krangla om ein skal ha på seg lue eller ikkje. Me bur i ein Airbnb med stor TV. Elskar at me ikkje har TV og derfor blir så barnslig glade av det.

Men over til noko heilt anna! Her er nokre fine ting som eg har lagra på Instagram i det siste!

Good day! We landed in Bergen today. Jostein is writing the music for a theatre production for children premiering later in january. So he’ll be working and Saga and I will be ladies who lunch. I have such a cold, my throat is a mess, but I’m determined to not be held back. Saga and I have shared a brownie from Blom, done some shopping at Sprell and fought about whether or not this temperature is enough for her to wear her hat. We are staying in an Airbnb with a big TV. I love that we don’t have one and therefore get excited about that.

But, let’s talk about something else entirely! Here are some lovely things I have saved on Instagram lately!

Åh, fastelavnsbollar. Finst det i Bergen ein plass? Og forresten, apropos, kvar er det bra mat å få i Bergen? Er heilt lost. Kjelde.

Ooooh the semmel buns are in season again. I am obsessed and craving all of these. Source.

Syns denne lista var inspirerande. Har ikkje heilt turt å la meg sjølv gå inn i det enda, men eg skal det. Eg lovar meg sjølv! Kjelde.

I thought this was so inspiring. I haven’t let myself go into it yet, but I will. I promise myself! Source.

Ingvild er den søtaste mammaen. Tenk å ha barbiedokker med heimesydd garderobe! Kjelde.

Ingvild is the sweetest mum. Imagine having barbie dolls with home sewn clothes! Source.

Denne illustrasjonen gav meg frysningar. Vil ha den på veggen heime. Kjelde.

This illustration gave me chills. I want it in my house. Source.

Paraply frå Bobo Choses, det burde alle ha. I det heile tatt skulle eg ønska det var fleire fine paraplyar rundtomkring. Kjelde.

An umbrella from Bobo Choses, everyone should have one. I really wish people had prettier umbrellas in general. Source.

Åh, dette maleriet av Paul Mathey fekk hjartet mitt til å slå litt fortare. Kjelde.

Oh, this painting by Paul Mathey made my heart beat a little faster. Source.

Vil jo berre grina av dette bildet, pga kan berre eta typ 15% av det som er på bordet. Men i sommar får eg revansj! Kjelde.

This photo makes me want to cry, I can only eat like 15% of the things on the table. But this summer I’ll get my revenge! Source.

Tulipanar! Åh. Eit så deilig syn. Vil berre putta hendene nedi og kjenna på knirkingen. Kjelde.

Tulips! Such a delight. I want to stick my hands in here and feel them squeak. Source.

Copenhagen in december

Tidlig i desember reiste me til København. Kvalmen låg over meg som eit tungt teppe, og eg følte meg så lost. Me budde i Brumleby på Østerbro, det var som eit lite paradis bak den travle gata, eit lite hus med hage til oss og foreldrene til Jostein, som óg var i København for å sjå Frøy i operaen. Saga utforska Brumleby på beste vis. Det var ikkje biltrafikk der, så ho kunne få gå, ta på ting, peika på kaniner. Og alt i si nye alpelue. Vår første dag fekk me ha Frøy heilt for oss sjølve. Me besøkte leiligheten hennar, åt ein deilig lunsj på hjørnekaféen hennar også kaker på Leckerbaer som eg har hatt lyst til lenge (akkurat så godt som folk seier!).

Early in december we went to Copenhagen. The nausea was on me like a heavy blanket, I felt so lost. We stayed in Brumleby in Østerbro, its own little paradise behind the busy street, in a small house with a garden for us and Jostein’s parents who also came to Copenhagen to see Frøy in the opera. Saga explored Brumleby in the best way. There were no cars there, so she could walk and touch things and point at rabbits. All in her new beret. On our first day we got to keep Frøy to ourselves. We visited her flat, had a lovely lunch at her corner café and cakes at Leckerbaer (on my to do list for ages, and just as good as people say!).

Etter at Jostein og eg hadde vore på ultralyd gjekk me og feira med lunsj på Beau Marche. Denne croque madamen er livet! Drakk ei heil flaske med Perrier!

After Jostein and I had been to our ultrasound we celebrated with lunch at Beau Marche. This croque madame is life! I drank a whole bottle of Perrier!

Og i butikken gjekk me og snoka nokså lenge. Eg kjøpte julekuler i papir med nissar på. Nissar er det beste Saga veit i heile verda, ho er heilt besatt, og syns at eg hadde gjort nokre gode valg.

We perused the shop for a long time too. I bought paper baubles with santas on them. Santas are Saga’s favorite thing in the whole world, she is obsessed, and approved of my choices.

Me tok frukosten på Granola ein dag, nokså morsomt å tenka på kor liten Saga var forrige gong me var her. Og fint å tenka på at ho allereie har vore i København to gonger før ho er to år. Ho åt havregraut, eg åt pannekaker. Og me drakk alle juice, nokre meir med måte enn andre.

We had breakfast in granola one day, it’s pretty funny to think about how tiny Saga was the first time we came here. And nice to think she’s been in Copenhagen twice before turning two. She had porridge, I had pancakes. And we all had juice, some more carefully than others.

Etter at me hadde kjøpt mi nye kåpe (ei second hand Max Mara-kåpe♥) feira me med mandelcroissantar på Democratic coffee, dei beste i byen. Så reiste me heim, åt suppe frå Føtex til middag og gjorde oss klare til å reisa heim igjen.

After buying me a new coat (a second hand Max Mara coat♥) we celebrated with almond croissants at Democratic coffee, the best in town. Then we went home, had soup from Føtex for dinner and got ready to go back to Norway again.