new york, chapter five: anniversary day!

· in travels.


jubileet vårt starta med å stoppa på gata og ta dette cheesy bildet som me posta på instagram! blir så glad av å sjå på det.

NYC.
me åt frukost ute i williamsburg, jostein åt frukosttacos og eg åt french toast.

NYC.
med kjeks til dessert, og dette til utsikt:

NYC.NYC.
gamal mann klappar styggfin hund. <3 så gjekk plutselig knut og fredrik forbi, så me tvinga dei til å vera med på loppemarknad på manhattan. så fint var det:

NYC.NYC.NYC.NYC.NYC.NYC.NYC.NYC.
me kjøpte ei fin gamal ramme til 12 dollar.

NYC.
også gjekk me mot central park, sjølv om me ikkje hadde tid.

NYC.
og såg dette ekornet som åt eit eple som eit menneske.

NYC.NYC.NYC.NYC.NYC.NYC.
<3 så måtte me skundta oss heim for å pakka oss ut av britta si leilighet. me skulle flytta inn i ein airbnb-plass lenger nord i brooklyn.

NYC.NYC.
først ein tur på taket for å sjå på utsikten.

NYC.NYC.NYC.NYC.
så inn til manhattan for middag! først sat me ute og drakk vin og åt croque. verdens finaste middagsselskap. <3

NYC.NYC.NYC.NYC.
også fulgte eit av dei beste måltida nokonsinne, me bestilte alt me hadde lyst på og alt var så sjukt godt. så rulla me heim etter ein så lang, så fin feiring.

*translation:
our ten year anniversary celebration day! we posted a cheesy instagram, had breakfast at a café and cookies for dessert. we bumped into knut and fredrik, and brought them to manhattan to a flea market. then we walked to central park and saw a squirrel eating an apple like a person. we packed our things and moved further north in brooklyn, and went back to manhattan to have dinner, which turned out to be one of the best meals ever. we ordered everything we wanted, and everything was so good. we rolled all the way home after a very long and lovely celebration.

jetlag wednesday.

· in everyday life.

jetlag wednesday.jetlag wednesday.jetlag wednesday.

me er endelig heime frå new york, med lett jetlag og tunge hovud, berg av arbeid men med så mykje glede over å vera heime, over førjulstid og gode tv-seriar og lite planar og mykje kos. i går jobba me jernet etter å ha stått opp seint, me pakka ut fra ferie og tok ein modig tur ut for ein flat white og ein croissant.

*translation:
we are finally home from new york, with a light jetlag and heavy heads, mountains of work but with so much joy about being home, about this pre christmas time, good tv shows, almost no plans and lots of cuddles. yesterday we worked our asses off after getting out of bed late, we unpacked from our holiday and took a brave trip out for a coffee and a croissant.

new york, chapter four.

· in travels.

nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.nyc.

på ein av dei beste dagane i new york utforska me west village. me åt new york slice til lunsj og handla altfor mange bøker, helste på kvelpar og såg på fint papir og sikla over kort. på ettermiddagen åt me godis og las nye magasin, også kom det fine folk! janne og jørgen, som hadde sin siste new york-dag, og knut og fredrik som hadde sin første. me drakk vodka tonics og hang.

*translation:
on one of our best days in new york, we explored the west village. we had new york slices for lunch and bought too many books, said hi to puppies and looked at nice paper goods. in the afternoon, we ate candy and read magazines, and then nice people showed up! janne and jørgen who had their last day in new york, and knut and fredrik who had their first. we drank vodka tonics and hung out.

superstempel.

· in L O V E.

Untitled

noko av det finaste jostein og eg har gjort her i new york er å ha fått laga eit stempel av monogrammet vårt. ideen kom plutseleg over oss og eg fekk tilsendt gigafil fra beste esra i oslo. me leverte fila og dagen etterpå kunne me henta stempelet! det kjem til å komma godt med i bryllupstider når me vil stempla alle invitasjonar og denslags. me har til og med kjøpt gullblekk!

*translation:
one of the best things we’ve done in new york is to make a stamp out of our monogram. the idea came to us very suddenly and esra send me a gigantic file from oslo. we handed in the file and the day after we could pick up our stamp! it’s going to be a good help with the wedding, stamping invitations and things like that. we’ve even bought gold ink!

new york, chapter three.

· in travels.

new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.

torsdag i new york starta me dagen med eit veldig langt bad og badebombe, i gigantisk badekar. me åt frukost og såg på parks and recreation. me drakk øl i sofaen etterpå, og då me var ferdige og tørre var det lunsjtid. me åt fantastisk marokkansk lunsj, og dedikerte resten av dagen til utsikta mot manhattan, kyssing og pizzamiddag med janne og jørgen. la oss så himla slitne etter lange diskusjonar (som det alltid blir). så fint.

 

*translation:
thursday in new york, we started the day off with a very long bath, in a gigantic tub. we had breakfast and watched parks and rec, and had beers in the sofa after. when we were ready and dry, it was lunchtime! we had a fantastic moroccan lunch and devoted the rest of the day to the manhattan skyline, kissing and pizza with janne and jørgen. 

new york, chapter two.

· in travels.

new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.new york.

tysdag og onsdag i new york var så himla prega av jetlag, men me rakk å gjera fine ting likevel: shoppa vintage, gå på kino, eta middag med janne og jørgen, kjøpa bøker og sjå på brudekjolar med janne. så utrulig fint å ha andre venner som skal gifta seg óg! veldig rart og så utrulig fint å sjå janne i brudekjole. <3

*translation:
tuesday and wednesday in new york were mostly a blur due to jetlag, but we did manage to do some really lovely things: vintage shopping, we went to the movies, had dinner with janne and jørgen, bought books and went with janne to try on wedding dresses. so nice to have other friends who are getting married too! so strange and so so lovely to see janne in a wedding dress. <3

new york, chapter one.

· in travels.

new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.new york, day one.

me vakna forvirra i kroppen forrige måndag, på vår første dag i new york. den første veka budde me i leiligheten til britta, som me møtte første gong forrige gong me var i new york. jostein gjekk ut for å kjøpa frukost medan eg slumra og forsøkte å stå opp. me åt frukost lenge, las i sofaen og  hang med fisken. fant regnbogar i vasken. så gjekk me over williamsburg bridge og inn til lower east side der me gjekk litt rundt men fort fant ut at me var for slitne til å takla. berre altfor mykje lyd i gatene for våre skjøre jetlagga hovud. me tok toget tilbake til williamsburg og møtte janne og jørgen som var her samtidig som oss! me åt middag, som eg gløymte å ta bilder av, og drakk vin heime hos oss som på ingen måte vart skeivt fordelt.

*translation:
on our first day in new york, last monday, we woke up kind of confused. during our first week, we stayed in britta’s flat. j went out to get us breakfast whilst i snoozed and tried to get out of bed. we ate breakfast for a long time, read in the sofa and hung out with the fish. found rainbows in the sink. we walked over the williamsburg bridge to the lower east side but quickly realized this was a bad idea, too much sound for our fragile jet lagged minds. we took the train back to williamsburg where we met up with janne and jørgen who were here at the same time as us. we had dinner, which i forgot to photograph, and had wine at ours that in no way got distributed unevenly.

1 2 3 320